სტრატეგიული მარკეტინგი
სტრატეგიული მარკეტინგი

სტრატეგიული მარკეტინგი ბიზნეს სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მოიცავს სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესს. მარკეტინგული სტრატეგიის საფუძველს კი კვლევა და ინფორმაციის მოძიება შეადგენს. სტრატეგია დაგეხმარებათ განსაზღვროთ შემდეგი საკითხები:

  • ნათლად განსაზღვროთ კომპანიის მარკეტინგული მიზნები
  • დაადგინო კომპანიის კონკურენტული უპირატესობები
  • დააზუსტო სამიზნე აუდიტორია
  • შეარჩიო სწორი საკომუნიკაციო პლატფორმები
  • განსაზღვრო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
  • მოახდინო რესურსებისა და ფინანსების სწორი დაგეგმვა

მარკეტინგული გეგმის ქონა ზრდის თქვენი ბიზნესის წარმატების შანსს.

დაინტერესდით ჩვენი მომსახურებით? დაგვიკავშირდით: 577 14 17 48