ნამუშევრები
დამკვეთი: გლუკოზა
ლოგო და ბრენდინგი
2024
სრულად ნახვა
დამკვეთი: პიცა მიცა
სტრატეგია, ბრენდინგი, სოციალური მედია, ვებგვერდი
2023
სრულად ნახვა
დამკვეთი: ექსპერტალი
სახელი, ლოგო, ბრენდინგი, გრაფიკული დიზაინი
2024
სრულად ნახვა
დამკვეთი: ეპოქა
ბრენდინგი, გრაფიკული დიზაინი
2024
სრულად ნახვა
დამკვეთი: მზიური გარდენსი
ვებ-გვერდი, ლოგო და ბრენდინგი
2019
სრულად ნახვა
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი
ლოგო, ბრენდინგი, ვებ-გვერდი
2018
სრულად ნახვა
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი
ლოგო, ბრენდინგი, ვებ-გვერდი
2018
სრულად ნახვა
ევროპის დღე
ლოგო, კორპორატიული დიზაინი, 2D ანიმაცია
2017
სრულად ნახვა
აჭარა ტური
ლოგო, ბრენდინგი, გრაფიკული დიზაინი, სოციალური მედია მარკეტინგი, ვებ-გვერდი
2017
სრულად ნახვა
White Sails
ვებ-გვერდი
2017
სრულად ნახვა
ბათუმი გაიდი
ლოგო, ვებ-გვერდი
2018
სრულად ნახვა
ბათუმი ბროკერი
ლოგო, ვებ-გვერდი
2017
სრულად ნახვა
აჭარა ტური
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი, ფროდაქშენი, ვებ-გვერდი
2017
სრულად ნახვა
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი
გრაფიკული დიზაინი, ვებ-გვერდი
2017
სრულად ნახვა
მეტრო ჯორჯია
გრაფიკული დიზაინი, ბროშურის დიზაინი, ჟურნალის დიზაინი, საბორტო ჟურნალი,
2017
სრულად ნახვა
ალეა პალასი
გრაფიკული დიზაინი
2017
სრულად ნახვა
აჭარა ტური
გრაფიკული დიზაინი
2017
სრულად ნახვა
ევროპის დღე
ლოგო, კორპორატიული დიზაინი, 2D ანიმაცია
2017
სრულად ნახვა
აჭარა ტური
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი, ფროდაქშენი, ვებ-გვერდი
2017
სრულად ნახვა
Financial Experts Corporation
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი
2016
სრულად ნახვა
უნივერსალი
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი
2016
სრულად ნახვა
ინტურისტ ლაუნჯი
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი, ფროდაქშენი
2017
სრულად ნახვა
ინტურისტ პალასი
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი, ფროდაქშენი
2017
სრულად ნახვა
გონებარიუმი
ლოგო, კორპორატიული დიზაინი
2018
სრულად ნახვა
ევროპის დღე
ლოგო, კორპორატიული დიზაინი, 2D ანიმაცია
2017
სრულად ნახვა
Financial Experts Corporation
ლოგო, ბრენდინგი, კორპორატიული დიზაინი
2016
სრულად ნახვა
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი
სტრატეგიული მარკეტინგი
2018
სრულად ნახვა