დამკვეთი: ჰოხბაუ
  • სერვისები: ვებგვერდი
  • წელი: 2022
  • www.hochbau.ge

    საცხოვრებელი და საინვესტიციო კომპლექსი ზღვისპირას, ახალ ბულვარის ტერიტორიაზე.

    დამკვეთი: ჰოხბაუ
    Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2