დამკვეთი: სთეიჯ 17
  • სერვისები: ლოგო, ბრენდინგი
  • წელი: 2023
  • www.fb.com/Stage17official

    ახალი თაობის საკონცერტო სცენა და მრავალფუნქციური ღონისძიების ჩატარების სივრცე - Stage 17. სააგენტოს მიერ დამკვეთისთვის დამზადდა ლოგო და ვიზუალური კომუნიკაციის სტილი - ბრენდბუქი.

    დამკვეთი: სთეიჯ 17
    Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2