გონებარიუმი
 • პროდუქტი: ლოგო, კორპორატიული დიზაინი
 • სტატუსი: დასრულებული პროექტი
 • http://gonebariumi.ge

  უმაღლესი განათლებისათვის მოსამზადებელი ცენტრი გონებარიუმი კლიენტებს სთავაზობს ინდივიდუალურ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებულ სასწავლო კურსების ფართო არჩევანს, რომელიც მოიცავს ინგლისურ ენას, ქართულ ენასა და ლიტერატურას, ზოგად უნარ-ჩვევებს და ბევრ სხვას.

  გონებარიუმი

  მომავალ მსმენელებს უმაღლესი განათლებისაკენ მიმავალი გზის წარმატებით გასავლელად აქვთ უამრავი რესურსი, მათ შორისაა: ცენტრის მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი და მოსწავლეებზე ორიენტირებული პედაგოგები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

  კომპანია შინდმა წარმატებულად შეასრულა დავალება, მოეფიქრებინა ისეთი სახელი და ლოგო, რომელშიც ზუსტად აისახებოდა გონებარიუმის საქმიანობა და სწორად მიაწოდებდა მესიჯს თავის პოტენციურ მომხმარებელს.