აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
 • პროდუქტი: სტრატეგიული მარკეტინგი
 • სტატუსი: დასრულებული პროექტი
 • http://mofea.ge

  აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამთავრობო დაწესებულებას.

  აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

  აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთი ფუნქციაა რეგიონში ინვესტიციების, გრანტების მოზიდვის და საერთაშორისო დახმარებების მიღების მხარდამჭერი მექანიზმების შემუშავება. ასევე,  საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა.

  სამინისტროს დაკვეთით კომპანია შინდი ამჟამად მუშაობს სტრატეგიული მარკეტინგის დოკუმენტის შექმნაზე.