ხულოს მუნიციპალიტეტი
 • პროდუქტი: ვებ-გვერდი
 • სტატუსი: დასრულებული პროექტი
 • http://khulo.ge

  ხულოს მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შედის.

  ხულოს მუნიციპალიტეტი

  ხულოს მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შედის.

  მუნიციპალიტეტის მერიასთან თანამშრომლობის ფარგლებში შინდის მარკეტინგულმა გუნდმა იზრუნა ხულოს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის რედიზაინზე.

  ხულოს მუნიციპალიტეტი
  ხულოს მუნიციპალიტეტი
  მობილური ვერსია

  ტექნოლოგიებით გაჯერებულ დღევანდელ სამყაროში ვებ-გვერდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკეტინგული საშუალებაა. ამიტომაც, დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ იგი ფუნქციურად და ვიზუალურად გამართულია.

  ხულოს მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდის დამზადების პროცესში გათვალისწინებული იყო თანამედროვე ტენდენციები, რის საფუძველზეც კომპანიისთვის შეიქმნა მობილურ ხელსაწყოემბზე მორგებული ვებ-დიზაინი.

  ხულოს მუნიციპალიტეტი