ბათუმი გაიდი
 • პროდუქტი: ლოგო, ვებ-გვერდი
 • სტატუსი: მიმდინარე პროექტი
 • http://batumiguide.ge

  “ბათუმი გაიდი” ერთ სივრცეში აერთიანებს ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საჭირო ინფორმაციას ბათუმში არსებული ყველა ობიექტისა და მომსახურების შესახებ.

  ბათუმი გაიდი

  ბათუმი გაიდი ერთ სივრცეში აერთიანებს ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საჭირო ინფორმაციას ბათუმში არსებული ყველა ობიექტებისა და მომსახურებების შესახებ. პროექტის მიზანია დააკვალიანოს ტურისტები და ადგილობრივი მოსახლეობა, მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია ქალაქში არსებული ყველა ობიექტის და მომსახურების შესახებ, გაუზიაროს რჩევები და რეკომენდაციები ტურისტული თუ სხვადასხვა აქტივობების შესახებ.

  კომპანიამ მოგვმართა შინდს დაგვემზადებინა ვებ-გვერდი.

  ბათუმი გაიდი
  ბათუმი გაიდი
  მობილური ვერსია

  “ბათუმი გაიდი” ერთ სივრცეში აერთიანებს ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საჭირო ინფორმაციას ბათუმში არსებული ყველა ობიექტებისა და მომსახურებების შესახებ. პროექტის მიზანია დააკვალიანოს ტურისტები და ადგილობრივი მოსახლეობა, მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია ქალაქში არსებული ყველა ობიექტის და მომსახურების შესახებ, გაუზიაროს რჩევები და რეკომენდაციები ტურისტული თუ სხვადასხვა აქტივობების შესახებ.

  კომპანიამ მოგვმართა ვებ გვერდის დამზადების თხოვნით.

  ბათუმი გაიდი