აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
 • პროდუქტი: ვებ-გვერდი
 • სტატუსი: დასრულებული პროექტი
 • http://www.landing.gobatumi.com/UA

  აჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი აწარმოებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმისა და კურორტების შენახვისა და განვითარებისათვის, ახდენს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე, ხელს უწყობს ტურიზმის სფეროში სიახლეების დანერგვას.

  აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

  ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი აჭარის ა. რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებაა, რომელიც წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების მართვის სახელმწიფო ორგანოს. დეპარტამენტი აწარმოებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმისა და კურორტების შენახვისა და განვითარებისათვის, ახდენს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე, ხელს უწყობს ტურიზმის სფეროში სიახლეების დანერგვას.

  საერთაშორისო ბაზრებზე აჭარის რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა შინდს მოგვმართა თხოვნით დაგვემზადებინა Landing Page-ები, სადაც განთავსდებოდა აჭარაში სტუმრობის ტოპ მიზეზები.

  აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
  აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
  მობილური ვერსია

  ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი აჭარის ა. რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებაა, რომელიც წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების მართვის სახელმწიფო ორგანოს. დეპარტამენტი აწარმოებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმისა და კურორტების შენახვისა და განვითარებისათვის, ახდენს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე, ხელს უწყობს ტურიზმის სფეროში სიახლეების დანერგვას.

  საერთაშორისო ბაზრებზე აჭარის რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა მოგვმართა თხოვნით დაგვემზადებინა Landing Page-ები, სადაც განთავსდებოდა აჭარაში სტუმრობის ტოპ მიზეზები.

  აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი