აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
 • პროდუქტი: ვებ-გვერდი
 • სტატუსი: დასრულებული პროექტი
 • http://ajaraheritage.ge

  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიზანია ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის სრული მრავალფეროვნებით შენარჩუნება და მათი პოპულარიზაცია.

  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში და არის მისი უფლებამონაცვლე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ნებართვებთან დაკავშირებით განხორციელებული და მიმდინარე საქმიანობის ნაწილში.

  სააგენტოს მთავარი მიზანია როგორც ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის სრული მრავალფეროვნებით შენარჩუნება, ისე ადგილობრივი კულტურული ძეგლების პოპულარიზაცია.

  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
  მობილური ვერსია

  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში და არის მისი უფლებამონაცვლე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ნებართვებთან დაკავშირებით განხორციელებული და მიმდინარე საქმიანობის ნაწილში.

  სააგენტოს მთავარი მიზანია როგორც ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის სრული მრავალფეროვნებით შენარჩუნება, ისე ადგილობრივი კულტურული ძეგლების პოპულარიზაცია.

  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო